Партньори Контакти

Излезе новият брой на списанието!

  Пред Вас е поредният брой 7 – 8 на сп. „Ветеринарна сбирка“.
Този път сме представили микс от актуални заглавия, засягащи важни проблеми и болести по животните.
Интерес за Вас ще представлява интервюто с директора на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ – д-р Георги Чобанов. Продължава рубриката "От другата страна".
В актуалните новини, акцентът е върху опасността от африканска чума по свинете, Зика вирусните инфекции, репродуктивни проблеми при преживните животни и разпространение на Br. suis тип-2 при ИБС.
В рубриката "Наука", авторски екип дава навременен отзвук на проучването върху състоянието на говедовъдните ферми за спазване изискванията на Нитратната директива. Надяваме се, че проучването върху наличието на немлечни мазнини в родните млечни продукти ще бъде в полза на специалистите в млечния сектор.
Чрез рубриката „Ветеринарномедицинска практика“ Ви запознаваме с клиничните форми и терапията на някои от гастроинтестиналните и респираторни болести при прасетата. Особенно полезна за практикуващите колеги е статията на д-р Лазарин Лазаров за диагностика на остър панкреатит при месоядните животни.
И в този брой даваме отзвук на най-интересните събития с ветеринарномедичинско значение, както и на проведеното обучение на експерти от областта на контрола на храните, на тема "Актуални проблеми на официалния контрол при етикетирането на храните. Изисквания за изчисляване и представяне на енергийната стойност на хранителните продукти, съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011".
Вярваме, че и този брой ще удовлетвори Вашия професионален интерес и ще бъде занимателно четиво за всички Вас.